Valgstyret

Beskrivelse

Møtet starter umiddelbart etter budsjettseminar.  

Møtedokumentene kan lastes ned fra URL-lenken ovenfor.

Møtet er åpne for offentligheten.