BEFARING -utvalg for teknikk og miljø

Beskrivelse

Befaring til møte 17.01.2019 er mandag 14.01.2019 kl 12:00

Befaring i følgende saker

PS 14/19 - Plan 413 - Marikoven

PS 3/19 - Gbnr 14/181 - Krokås

PS 16/19 - Plan 362 - Myrane

PS 8/19 - Gbnr 1/31 - Ask