Utvalg for levekår

Beskrivelse

Merk: Møtet avholdes på Helsetunet, Rasmussenhuset, møterom Ingrid