Skolene våre

I Askøy har vi 13 barneskoler og 4 ungdomsskoler med rundt 4 395 elever til sammen. I tillegg så er det 1 skole for voksne/fremmedspråklige og 2 videregående skoler i vår kommune. I menyen kan du gå videre til de ulike skolene våre.

Hop skole ligger øst på øyen i den frodige bygda Ask, ca 15.minutters kjøring fra Askøybroen. Skolen er en barneskole med ca. 200 elever fra 1.- 7. trinn, og har egen SFO. Det er ca. 35 ansatte som jobber her. Skolen består av to bygg med felles skoleplass.

Våre satsingsområder dette skoleåret er «Fagfornyelsen» og «Arbeid med trygt og godt skolemiljø». Skolen er nylig blitt sertifisert som Olweusskole, og vi vil også framover ha fokus på trivsel, tilhørighet og læring for alle elever. Det er viktig for oss å være en inkluderende skole med plass til alle.

Vår visjon «Vi fremmer læring, mestring og toleranse» skal prege vårt skolemiljø og det vi gjør her.

 

Kontakt skolen: 56 15 56 60


Skolens visjon og verdier

"Vi fremmer læring, mestring og toleranse."

Ledelse


Skolefritidsordning (SFO)

Telefon SFO Hop skole: 56 15 56 73


Felles dokumenter for Askøyskolene


Skjema for askøyskolene

Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Annlaug Bergstø
Trefftid: Onsdag og torsdag kl 09:00 - 15:00
Telefon: 409 14 039
send e-post til Annlaug Bergstø

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg tilbake.

 


Råd og utvalg


Nyttige lenker

Back to top