Hop skole ligger øst på øyen i den frodige bygda Ask, ca 15.minutters kjøring fra Askøybroen. Skolen er en barneskole med ca. 200 elever fra 1.- 7. trinn, og har egen SFO. Det er ca. 35 ansatte som jobber her. Skolen består av to bygg med felles skoleplass.

Våre satsingsområder dette skoleåret er «Fagfornyelsen» og «Arbeid med trygt og godt skolemiljø». Skolen er nylig blitt sertifisert som Olweusskole, og vi vil også framover ha fokus på trivsel, tilhørighet og læring for alle elever. Det er viktig for oss å være en inkluderende skole med plass til alle.

Vår visjon «Vi fremmer læring, mestring og toleranse» skal prege vårt skolemiljø og det vi gjør her.

 

Kontakt skolen: 56 15 56 60


Skolens visjon og verdier


Ledelse


Skolefritidsordning (SFO)

Telefon SFO Hop skole: 56 15 56 73


Felles dokumenter for Askøyskolene


Skjema for askøyskolene

Skjema for foreldre


Skjema for lag og foreninger


Skjema for skoleledelsen


Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Hege Veronika Floen
Trefftid: Mandag og torsdag kl 08:30 - 15:00
Telefon: 56 15 56 84 Mobil: 40806176
send e-post til Hege Veronika Floen


Råd og utvalg


Nyttige lenker