Hva gjør vi?

Avdelingens ansvarsområde er å gi tjenester innen omsorg og hjelp i hverdagen til hjemmeboende.

Vi skal vi bidra til økt livskvalitet og til at den enkelte skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Vår visjon er: "Vi gjør det mulig".

Avdelingen er delt opp i tre enheter med ansvar for tjenester i sitt geografiske område. I tillegg har vi ansvar for omsorgsboliger, dagsentre for eldre og praktisk bistand/ hjemmehjelp.


Tilbud og tjenester


Enheter

Hjemmesykepleie:

Avdeling nord - ved Fromreide eldresenter

Telefon 56 15 85 81 (telefontid hverdager kl. 08.00-09.00 og kl. 13.30-14.30)


Avdeling midtre- Litleåsen 10B, Ravnanger

Telefon 56 15 57 00 (telefontid hverdager kl. 08.00-09.00 og kl. 13.30-14.30)


Avdeling sør - Follesevegen 73B, Strusshamn

Telefon 56 15 57 90 (telefontid hverdager kl. 08.00-09.00 og kl. 13.30-14.30)


 Hjemmehjelp/ praktisk bistand

Telefon 952 90 283


Ledelse

Leder Bofelleskap og hjemmetjeneste: Kjersti Andersen

Telefon:56 15 82 47970 51 740

e-post:


Hva koster tjenestene?


Behov for tjenester

For tjenester i hjemmesykepleie, plass på dagsenter, leie av omsorgsbolig og liknende må det sendes eget søknadsskjema til forvaltningen.


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 15:00

E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)

Telefon 56 15 82 50

  • Ansvarsområde: trygghetsalarm og velferdsteknologi

    Servicetjenesten - Mobil:409 14 023- (hverdager kl. 08:00 - 10:00)
    E-post: 

Relaterte artikler


Ledige stillinger

Back to top