Hva gjør vi?

Vi skal bidra til økt livskvalitet og til at den enkelte skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Vår visjon er: "Vi gjør det mulig".

Avdelingen er delt opp i tre enheter med ansvar for tjenester i sitt geografiske område. I tillegg har vi ansvar for omsorgsboliger, dagsentre for eldre og praktisk bistand/ hjemmehjelp.


Tilbud og tjenester


Kontakt

loading...
Send melding til tjenesten via helsenorge.no

Vi oppfordrer til å kontakte hjemmetjenestene (hjemmesykepleie, dagsenter og praktisk bistand) gjennom digitale meldinger på helsenorge.no.

Når du logger inn på helsenorge.no kan du blant annet se og avlyse avtalte besøk, og sende og motta meldinger. Du som er tjenestemottaker kan gi fullmakt til en eller flere som kan samhandle med hjemmetjenesten på dine vegne.

Avdeling Nord

Avdeling nord - ved Fromreide eldresenter

Telefon 56 15 85 81 (telefontid hverdager kl. 09.00-10.00 og kl. 13.00-14.00)

Leder: Annlaug Furnes - telefon905 38 822, e-post  

(NB! Ikke send sensitiv informasjon på e-post)

Avdeling Midtre

Avdeling midtre- Litleåsen 10B, Ravnanger

Telefon 56 15 57 00 (telefontid hverdager kl. 09.00-10.00 og kl. 13.00-14.00)

Leder: Hege Gustafsson - telefon 457 05 115, e-post

(NB! Ikke send sensitiv informasjon på e-post)

Avdeling Sør

Avdeling sør - Follesevegen 73B, Strusshamn

Telefon 56 15 57 90 (telefontid hverdager kl. 09.00-10.00 og kl. 13.00-14.00)

Leder: Julie Fromreide - telefon 905 38 787, e-post

(NB! Ikke send sensitiv informasjon på e-post)

Avdeling Øst

Avdeling Øst - Brandaneset 39, Erdal

Telefon 56 15 57 05 (telefontid hverdager kl. 09.00-10.00 og kl. 13.00-14.00)

Leder: Benedicte Nesslin-Lieske - telefon 990 86 026, e-post

(NB! Ikke send sensitiv informasjon på e-post)

Dagsenter for eldre

Flagget dagsenter

Holder til i Flagget omsorgsbolig og er åpent alle ukedager.

Kontakt dagsenteret:

Leder: Julie Fromreide - telefon 905 38 787, e-post

(NB! Ikke send sensitiv informasjon på e-post)

Fromreide dagsenter

Holder til i Fromreide omsorgsbolig, og har åpent alle ukedager.

Kontakt dagsenteret:

Leder: Annlaug Furnes - telefon905 38 822, e-post  

(NB! Ikke send sensitiv informasjon på e-post) 

Miljøstua dagsenter

Holder til i Ravnanger bo- og omsorgssenter. Har åpent alle ukedager. Tre dager i uken er dagsenteret forbehold tjenestemottakere med kognitiv svikt og demens. To dager i uken er for tjenestemottakere med somatiske utfordringer.

Kontakt dagsenteret: 

Leder: Reidun Kalleklev - telefon 952 90 283, e-post

(NB! Ikke send sensitiv informasjon på e-post)

Praktisk bistand/ hjemmehjelp

Avdelingen yter tjenester innen praktisk bistand/ hjemmehjelp til tjenestemottakere på hele Askøy.

Kontakt avdelingen: 

Telefon 952 90 283

Leder: Reidun Kalleklev - telefon 952 90 283, e-post

(NB! Ikke send sensitiv informasjon på e-post)

Ravnanger omsorgsbolig

Avdeling Ravnanger omsorgsbolig - Litleåsen 10B, 5310 Hauglandshella

Telefon 56 15 57 02 (telefontid hverdager kl. 09.00-10.00 og kl. 13.00-14.00)

Leder: Kari-Anne Telle - telefon 905 38 821, e-post

(NB! Ikke send sensitiv informasjon på e-post)

 

Ledelse

Leder Hjemmetjenester: Silje Solvang Nese

Telefon: 970 51 726

e-post:


Hva koster tjenestene?


Behov for tjenester

For tjenester i hjemmesykepleie, plass på dagsenter, leie av omsorgsbolig og liknende må det sendes eget søknadsskjema til forvaltningen.


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 14:00

E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)

Telefon 56 15 82 50

Leder:

Torunn S. Søgaard - mobil 970 51 710

Ansvarsområder: Institusjon og hjemmetjenester

Ingrid Brandsdal - mobil 477 89 037

Jenny Cecilie Vandemir - mobil 970 51 833

Ansvarsområder: Tjenester til barn og utviklingshemmede

Caroline Hetlevik - mobil 457 27 136
Grethe Nygaard - mobil952 90 364
Hilde Gustafsson - mobil905 38 765

Vurderingsteam

Linda Næss - mobil 408 06 189

Stine Vindenes - mobil 458 76 659

Ansvarsområde: Trygghetsalarm og velferdsteknologi

Servicetjenesten - Telefon:56 15 86 88- (hverdager kl. 08:00 - 10:00)
E-post: 


Relaterte artikler


Ledige stillinger

Back to top