Hva gjør vi?

Avdelingens ansvarsområde er å gi tjenester innen omsorg og hjelp i hverdagen til hjemmeboende.

Vi skal vi bidra til økt livskvalitet og til at den enkelte skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Vår visjon er: "Vi gjør det mulig".

Avdelingen er delt opp i fire enheter med ansvar for tjenester i sitt geografiske område. I tillegg har vi ansvar for omsorgsboliger, trygghetsavdeling, lindrende enhet, øyeblikkelig-hjelp-senger, dagsentre for eldre og praktisk bistand.


Tilbud og tjenester


Enheter

 

  • Hjemmehjelp/ praktisk bistand- Telefon952 90 283

Ledelse

Fagsjef: Anne Kjersti Drange - Telefon:56 15 82 51/970 51 727- e-post: anne.drange@askoy.kommmune.no


Hva koster tjenestene?


Bestille tjenester

For tjenester i hjemmesykepleie, plass på dagsenter og leie av omsorgsbolig må det sendes eget søknadsskjema til forvaltningen.


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 15:00

E-post: forvaltning@askoy.kommune.no (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)


Relaterte artikler


Ledige stillinger