Fagopplæringen i Askøy kommune, FIA, har til enhver tid ansvar for de 40 til 50 lærlingene som tar utdanningen i våre avdelinger.
Rundt 150 instruktører og faglige ledere tar det daglige og faglige opplæringsansvaret.

Askøy kommune som lærebedrift

Askøy kommune er godkjent lærebedrift for 6 fag og hvert år tar vi inn lærlinger i flere av disse fagene:

  • Helsearbeiderfaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Service- og Administrasjonsfaget
  • IT-driftsfaget
  • Brannforebyggerfaget
  • Byggdrifterfaget

Lærekontrakt

Læretiden starter opp i august hvert år, men søknadsfristen er allerede i begynnelsen av mars.
Hvis du har fullført riktig vg1 og vg2 er læretiden vanligvis på 2 år.
Hvis ikke kan læretiden bli lengre, eller kanskje reduseres hvis du har relevant praksis

Arbeidsplass

Du blir utplassert i en avdeling i Askøy kommune eller samarbeidende institusjoner/foretak.
Der blir du fulgt opp av en instruktør som gir deg veiledning underveis.
Alle våre instruktører skal gjennomgå fylkets instruktøropplæring. De deltar på veiledersamlinger og samarbeider med faglig leder og leder for FIA om opplæringen av dere lærlinger.

Du får mulighet til å evaluere eget arbeid og sette egne mål for opplæringen sammen med instruktør og faglig leder. I løpet av læretiden deltar du også på kurs og samlinger i avdelingen eller sammen med andre lærlinger.
løpet av læretiden dokumenterer du det du jobber med og lærer i en digital opplæringsbok som heter OLKWEB.

Utveksling, konkurranser og annet

Mange av våre lærlinger har vært på utveksling i bl.a Tsjekkia og Danmark.
Flere har deltatt i og vært på pallen i både fylkesmesterskap og NM i yrkesfag.
Noen lærlinger får tilbud om å være med i Rekrutteringspatrulje i løpet av læretiden.

Lønn

Lærlinger mottar lønn under utdanning. Den varierer med lengden på læretiden, men hovedregel er at ett års grunnlønn for fagarbeidere fordeles på 2 års læretid.

Fag-/svenneprøven

Lærlingene blir meldt opp til fag-/svenneprøve som blir tilrettelagt i samarbeid med prøvenemnda. Ved bestått prøve får du fagbrev eller svennebrev og er klar for å gå inn i et spennende og viktig yrke!

Hvordan søke lærlingplass?

Vi har inntak av lærlinger hvert år. Søknadsfristen er i begynnelsen av mars og oppstart av læretiden i midten av august.

I mars/april gjennomføres intervjuer med aktuelle søkere og disse vurderes ut fra resultater, tilstedeværelse, referanser, egnethet og helhetsinntrykk.

Slik søker du:

Du fyller ut info om deg selv og skriver litt om hvorfor du vil bli lærling gjennom stillingsannonse med utlysning i midten av februar på Webcruiter

Back to top