Hjelp i hjemmet

Hjelpemidler | Hjemmehjelp | Hjemmesykepleie | Trygghetsalarm | Bo-oppfølging | Hjelpemidler

Hjelp og veiledning for bo-mestring

Hvordan du kan bo lengst mulig i eget hjem | Oversikt over tjenester du får | Søknadsprosedyre med mer

Hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne | Kostnader | Søknadsskjema

Alarm som kan tilkalle hjelp i akutte situasjoner døgnet rundt | Krav til søker | Kostnader

Veiledning og tjenesteyting døgnet rundt til eldre, syke og personer med funksjonsnedsettelser

Back to top