Praktisk informasjon

Betaling

Egenandeler for helsetjenester finner du på helsenorge.no.
Akutt krisehjelp, overgrepsmottak og psykiatrisk legevakt er gratis.

Taxi

Ved reiser til legevakten må du selv legge ut for turen og få en kvittering av sjåføren. Etterpå sender du reiseregning til pasientreiser.no.

Sammen med reiseregningen må du legge ved en bekreftelse på at legen mente du trengte rekvisisjon. Hvis legen mener at du av medisinske grunner trenger taxi fra legevakten vil vi bestille drosje og du betaler kun egenandelen.

Sykemelding

Legevakten sykmelder kun for en kort periode. Forlengelse og annen oppfølging er det vanligvis fastlegen som bistår med.

Papirer å ta med på legevakten

Vi har ikke tilgang til dine journaler fra andre steder. Derfor er det nyttig om du tar med oversikt over faste medisiner, navn på fastlege/legesenter, legitimasjon og andre relevante papirer som angår din helse.

Resepter

Legevakten skriver bare ut medisiner som gjelder den akutte behandlingen. Ved legevakten i Storgata finner du apotek som er døgnåpen alle dager hele året.

Klage på parkeringsgebyr

Klager rettes til parkeringsselskapet, ikke til Legevakten. Nærmere informasjon finner du på gebyret og oppslag på parkeringsplassen.

Back to top