Liste over mulige kontakttelefoner og nettsteder

Her er liste over mulige kontakttelefoner og nettsteder når det gjelder bekymringsmeldinger eller annet som har med barn og ungdom å gjøre.

 

kontakttelefoner og nettsteder

Alarm og kontakttelefoner - Barn og unge

Barnevernvakten i Askøy

 Mandag-torsdag  kl. 13:00 - 23:00

56 15 84 40
Barnevernvakten i helger og høytider (Fjell) fra 01.11.2015 Fra fredag 15:30 til mandag 08:00, samt alle høytidsdager

55 09 71 40

974 00 734

For akutte hendelser på dagtid

Enten sentralbordet 

56 15 80 00 eller ->>

902 38 545

Alarmtelefon for barn og unge 

e-post: 

116111

SMS: 477 46 111 

Senter mot incest og seksuelle overgrep - Hordaland

Nettside

Mandag og torsdag 10:00 - 21:00

onsdag 10 :00- 13:00

tirsdag og fredag 10:00 - 15:30

55 90 49 90
Overgrepstelefon Hele landet og døgnåpen 800 57 000

Kors på halsen...?

Nettside

800 33 321
Voksne for barn   810 03 940
Ungdomstelefon om kjønn, seksualitet og identitet   400 00 777

 Andre nettsteder

Back to top