Vold og overgrep

Barnevernvakt | Bekymringsmelding til barnevernet | Krisesenter 

Liste over mulige kontakttelefoner og nettsteder

Oversikt over legevakt og legesentre

Informasjon om tilbud for voldsutsatte kvinner, barn og menn

Ved akutt og alvorlig bekymring for barn eller ungdom

Hvordan melde fra til barnevernet | Hvem kan melde? | Krav til melder

Betaling | Dekning av reise | Sykemelding | Papirer å ta med seg til legevakten | Resepter | Klage

Back to top