Vold og overgrep

Barnevernvakt | Bekymringsmelding til barnevernet | Krisesenter 

Liste over mulige kontakttelefoner og nettsteder

Oversikt over legevakt og legesentre

Informasjon om tilbud for voldsutsatte kvinner, barn og menn

Hvordan melde fra til barnevernet | Hvem kan melde? | Krav til melder

Betaling | Dekning av reise | Sykemelding | Papirer å ta med seg til legevakten | Resepter | Klage

Back to top