Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da bør du ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Kjøpes reseptfritt i apotek fra 1. november 2018.

Les mer om dette på Statens legemiddelverk sine hjemmesider.

Back to top