Kort om HPV-vaksine

Alle kvinner født i 1991 og senere får fra 1. november 2016 tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet gjelder i to år framover til med 1. november 2018. Vaksinasjon mot HPV (humant papillomavirus) kom med i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009 og tilbys jenter som er 12 år gamle. Fra skoleåret 2018/2019 vil også gutter få tilbud om vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. HPV er en kjent risikofaktor for livmorhalskreft, analkreft, peniskreft, vaginalkreft (skjede), vulvakreft (kjønnslepper) og kreft i svelg. Ved vaksinasjon kan man redusere risikoen for disse alvorlige kreftsykdommen betydelig.

Kreftforeningen har en god oppsummering om vaksinen som vi anbefaler å lese om du vil vite mer.


Hvordan foregår det?

Vaksinen gis i tre doser. I første konsultasjon har vi en samtale om vaksinen og kartlegging av forhold som evt. gjør at du ikke kan ta vaksinen, eller om det må utsettes til senere. Etter første dose av vaksinen gis andre dose èn måned senere og siste dose 6 måneder etter første dose.


Hva koster det?

Vaksinen er finansiert ved en tilskuddsordning hvor kommunen får betalt av Folkehelseinstituttet for vaksinasjonen. Det er ingen egenandel ved konsultasjon hos oss, men dersom du uteblir fra avtalt time må du betale kroner 330 for dette, som dekker tapt arbeidstid og tapt inntekt for kommunen. Husk derfor å gi beskjed om du må avbestille timen din.


Hvilken vaksine bruker dere?

Vaksinen som benyttes heter Cervarix. Du kan lese pasientinformasjon om vaksinen ved å klikke på denne lenken. I tillegg kan du lese mer om vaksinasjonen på nettsidene til Folkehelseinstituttet.


Kontakt oss for avtale

Vi tildeler deg tid for vaksinasjon om du sender oss en E-post