Rus og psykisk helse

Øyeblikkelig hjelp | Rådgivere med brukererfaring | Oppfølging av pårørende | Aktivitetssenter | Økonomisk rådgivning

Sosialt felleskap på Herdla

Et utvalg av kilder til informasjon

Fokus på avspenning, pust, bevegelighet og balanse

Informasjon og hjelp til pårørende og nærstående

Oversikt over nødtelefoner og andre krisetelefoner

Eksempel: Kurs i selvfølelse; kurs om mestring av angst, depresjon, søvnvansker og lignende

Assistert selvhjelp | Mestringstilbud | Individuell jobbstøtte | Aktivitetstilbud

Aktivitetssenter | LAR | FACT | Individuell oppfølging | NAV tilbud | Døråpner | Ungdomstjenesten

Back to top