Formål (Hva får du?)

  • Mennesker med nedsatt funksjonsevne med behov for bistand til de fleste av dagliglivets gjøremål, kan søke om å få utstedt et ledsagerbevis.
  • Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til mange kultur- og fritidsarrangement i kommunen, samt til en del offentlige transportmidler.
  • Ledsagerbeviset gjelder også i andre kommuner som har innført ordningen.
  • Statens råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har informasjon om ordningen.
  • Ledsagerbeviset utstedes til deg personlig.

Søknadsfrist

Det er ingen faste frister. Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn.


Krav til søker

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser.

Du må bo i Askøy kommune og være over 18 år.


Hva koster det?

Ledsagerbevis er gratis. Kundetorget behandler søknaden. 


Støtteordning


Kontakt avdelingen