Formål

 • Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut.

Fysioterapi på et fysikalsk institutt

 • Hvis du trenger fysioterapi, kan du ta direkte kontakt med en fysioterapeut.
 • Du kan velge en fysioterapeut hvor du vil i Askøy.
 • Oversikt over fysikalske institutt på Askøy
 • Hvis du går til behandling hos en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen, betaler du kun egenandel. Norsk Fysioterapeutforbund har oversikt over hva du må betale i egenandel for forskjellige typer behandling. Velger du å gå til behandling hos en fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen, må du betale full pris.

Kommunal fysioterapi

 • Klarer du ikke å komme deg til et behandlingssted på egen hånd, kan du få behandling i vårt kommunale institutt, på institusjon eller i hjemmet ditt
 • Henvisningsskjema kommunal fysioterapi
 • Telefon: 56 15 86 86 (åpen klokken 8-10 og 14-15 alle virkedager)

Hva får du?

 • Undersøkelse og vurdering
 • Råd og veiledning
 • Behandling og rehabilitering
 • Hjelpemidler

Har du behov for hjelpemidler for en periode, kan du låne dem gratis fra Hjelpemiddellageret.


Pris

Egenandel på kommunal fysioterapibehandling

Størrelsen på egenandelen avhenger av behandling og varighet. Takstene følger takstplakaten som er avtalt mellom KS og Fysioterapiforbundet. Dette innebærer at det er samme egenandel hos alle kommunale fysioterapeuter. Mottakere av kommunal fysioterapi vil få faktura tilsendt etter at behandling er utført.
Personer som går til helprivat fysioterapi eller fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen, betaler allerede full pris eller egenandel og berøres ikke av dette.

Automatisk frikort

Behandling hos fysioterapeut hører innunder ordningen med frikort. Fra 2021 har man gått vekk fra to typer frikort og slått dem sammen til et. Du får automatisk tilsendt frikort i posten etter at egenandelstaket er nådd, uten at du trenger å foreta deg noe. Frikortet gis når du har utgifter til helsetjenester som er høyere enn 2460  kroner (2021).
For mer informasjon se www.helfo.no og www.helsenorge.no. Helse Norge har informasjonstelefonnummer for helse 800 43573. 


Les mer om egenandeler på:
https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut


Krav til søker

 • Du må være over 18 år. Er du under 18 år, kan du få fysioterapi for barn og unge.
 • Du må ha henvisning fra legen din hvis du skal bruke en fysioterapeut med kommunal avtale.

Hva skjer videre?

 • Merk at det kan være ventetid for å få fysioterapi.

Kontakt

Hvis du mottar hjelp fra en eller flere instanser kan du ha behov for koordinerte tjenester.

Back to top