Formål

 • Barn og unge som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av ergoterapeut.
 • Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.
 • Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser.
 • Henvisningsskjema for ergoterapi til barn og unge

Barneergoterapeuten tilbyr

  • Kartlegging av aktivitetsutførelse og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
  • Vurdering og trening av håndmotorikk.
  • Vurdering, tilpasning og tilrettelegging av aktivitet og lek, inkludert formidling av hjelpemidler i forbindelse med forflytning, kommunikasjon, data, daglige aktiviteter og spesialtilpassing av bil.
  • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser slik at bolig, fritidsarealer, skoler og barnehager i størst mulig grad fremmer barns og unges mulighet til aktivitet og deltagelse.
  • Råd og veiledning til foresatte og samarbeidspartnere.

Hvordan

  • Ergoterapeutene samarbeider med fysioterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler.

Kontakt

Hvis du mottar hjelp fra en eller flere instanser kan du ha behov for koordinerte tjenester.