Formål

 • Soltunet dagsenter og sansehus er et dagtilbud for mennesker med varig nedsatt funksjonsevne.
 • Målsettingen er at brukerne skal oppleve mestring, glede og velvære.
 • Dagsenteret tilbyr en rekke ulike aktiviteter som er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå. Det kan være arbeidstrening, botrening, sansestimulering, fysisk aktivitet og sosialt fellesskap.

Hva får du?

Formiddag

 • Dagsentertilbudet vårt har åpent hver dag fra kl 8:00 til kl. 14:00.
 • Vi serverer lunsj hver dag.
 • Vi har plass til 55 personer, og aktivitetene er tilrettelagt for den enkelte bruker.
 • Dagsenteret er delt opp i fire grupper, med sine faste aktiviteter.
 • I tillegg til disse aktivitetene har vi fellesaktiviteter som den enkelte fritt kan velge å delta i. (Eksempel: bading, bingo, kafè, diverse danseformer.)
 • Alle aktivitetene vi tilbyr er utviklet over lang tid og tilpasset den gruppen vi henvender oss til.

Ettermiddag

 • På ettermiddagstid har vi fritidsaktiviteter for utviklingshemmede barn og unge. Dette er aktiviteter som gis i samarbeid med skolene og støttekontaktordningen i kommunen.

Sanserom og sansehager

 • Dagsenteret har også syv sanserom, og i senterets nærområde har vi sansehager med en prydhage og en nyttehage med drivhus hvor det dyrkes planter, frukt, grønnsaker og bær.

Søknadsbehandling

 1. Fyll ut søknaden. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
 2. Etter kort tid får du svar med opplysning om forventet behandlingstid.
 3. Saksbehandler kontakter deg.
 4. I noen tilfeller kan helsetjenester i hjemmet igangsettes innen få dager.
 5. Dersom det er behov for et vurderingsbesøk avtales det.
 6. Saksbehandler innhenter nødvendige opplysninger fra lege eller andre relevante samarbeidspartnere.
 7. Når søknaden er ferdigbehandlet får du tilsendt brev med vedtaket og annen aktuell informasjon om hva dette innebærer.

Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester innen 3 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Kontakt