Nedsatt funksjonsevne

Fysio- og ergoterapi | Omsorgslønn | Avlastning | Parkeringstillatelse | Individuell plan | Koordinator | Støttekontakt

Kommunalt tilskudd til helse- og omsorgstiltak innen frivillig sektor

Ved særlig tyngende omsorgsarbeid

Oversikt over krav og informasjon om individuell plan | Hvordan komme i gang?

Personer med nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av ergoterapeut 

Personer med nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av fysioterapeut

Personer med nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av ergoterapeut

Personer med nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av fysioterapeut

Målet er at familien skal kunne fortsette å ha omsorg for sine nærmeste i hjemmet

Oversikt over innholdet i tilbudet | Hvordan søke og klage

Søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

For deg som har behov for bistand til de fleste av dagliglivets gjøremål | søknad om personlig ledsager

Tilbud til personer som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet

Back to top