Hva

Dette er et rehabiliteringsprogram for de mellom 18 og 70 år som er ferdigbehandlet for kreft for mellom tre måneder og fem år siden. Tilbudet er gratis.

Programmet er et samarbeid mellom Askøy kommune, Kreftforeningen og Senter for krisepsykologi UiB.


Hvor

Base for de fleste aktivitetene i programmet blir på Myranetunet (Kleppestø), det røde bygget ved parkeringsplassen til Kleppestø ungdomsskole.


Hvorfor

Å få en kreftdiagnose og gjennomgå behandling er en stor påkjenning. Mange får ulike senvirkninger etter sykdommen og behandlingen av denne og blir slitne både fysisk og mentalt. Overgangen til en normal hverdag kan være svært utfordrende.

Vår målsetning er at programmet skal øke deltagernes evne til mestring av egen situasjon; - sosial og arbeidsmessig deltagelse, livskvalitet og fysiske form.

Vi tar utgangspunkt i hver enkelt livssituasjon og dyktige fagpersoner hjelper til med å sette opp individuelle mål for veien tilbake til en god hverdag.

Gjennom programmet vil du få

  • møte andre i samme livssituasjon
  • individuelle målsetninger
  • tilpasset fysisk aktivitet i gruppe to ganger ukentlig
  • støttesamtaler
  • undervisning om aktuelle tema
  • oppstarts- og avslutningskveld for deltagere og pårørende

Hvem

Rehabiliteringsprogrammet vil foregå i Frisklivssentralen, avdeling fysio-/ergoterapi og serviceavdelingen


Når

Høstens samlinger starter opp 5. september. Rehabiliteringsprogrammet går over 12 uker med 8 til10 deltagere i hver gruppe. Det går tre grupper per år. Siste gruppe er forventet å være ferdig i februar 2020.

Hvordan melder jeg meg på?

Du selv eller din fastlege, sykehuslege, NAV eller kreftkoordinator kan kontakte oss på telefon 56 15 82 57 eller e-post.


Dokumenter


Kontaktpersoner

Prosjektleder:
Ergoterapeut:
Anne-Marte Sweetmore
Mobilnummer: 905 38 748
e-post: 

Forskningsleder: May Aasebø Hauken
Mobilnummer: 415 49 612
E-post:

Back to top