NAV

Telefon for Nødhjelp

Vi har nå opprettet et telefonnummer for nødhjelp: 412 87 932. Denne telefonen vil være betjent hverdager 09.00 – 15.00. I uken opp til påske 

vil telefonen være bemannet kl. 10 -12 mandag til onsdag.

Se mer informasjon om å søke økonomisk sosialhjelp HER

Økonomisk rådgivning

Mange opplever nå usikre økonomiske tider på grunn av koronapandemien. Mange er permitterte og går usikre økonomiske tider i møte. NAV Askøy kan tilby økonomisk rådgivning til personer som har eller står i fare for å få gjeldsproblemer som følge av dette. 

Dersom du ønsker ytterliggere informasjon om økonomisk rådgivning finner du det på NAV sine sider, HER. Du kan chatte eller ringe gratis til NAV gjeldsrådgivningstelefon på 55 55 33 39

Vil du sende inn søknad via post kan du skrive ut papirskjema  pdf Søknadsskjema økonomisk rådgivning

(87 KB)

Tips og råd

Når inntekten går ned, bør også utgiftene reduseres tilsvarende. Her er en kort liste over hva du kan gjøre for å klare dette:

 • Snakk med banken! Søk om avdragsfrihet på boliglånet og forhandle om lavere rente
 • Dersom du er leietager, kan du be utleieren om redusert husleie i denne perioden
 • Få oversikt over alle regninger i nettbanken. • Fjern unødvendige abonnement og medlemskap i denne perioden (TV-kanaler, treningssenter, Netflix/Spotify/HBO/Viaplay/Sumo/Dplay)
 • Søk om avdragsfri/betalingsfri periode for studielån hos lånekassen. Søk om redusert eller avdragsfri periode for forbrukslån, kredittlån eller billån
 • Lag budsjett! Ta inntekten minus alle regninger, da sitter du igjen med det beløpet du kan bruke på mat, klær, drivstoff og annet. Dersom du deler dette beløpet på fire får du vite hvor mye dette utgjør per uke
 • Her er forslag til budsjett fra Husbanken • Her er forslag til budsjett fra SIFO
 • Her er videotips fra luksusfellen (økonomiskolen)
 • Sparer du i fond/IPS/BSU eller annet? Kanskje dette er sparing som kan vente i denne perioden?

Alle i husstanden bør være enige om det nye budsjettet. Det viktigste på kort sikt er å vite hvor mye husstanden kan bruke i dagligvarebutikker fremover. Det er svært viktig å planlegge innkjøp og bruke handleliste. Noe av det viktigste du gjør dersom inntekten går ned er likevel dette: Ikke bruk kredittkort eller ta opp forbruksgjeld!

NAV kan betale ut forskudd på dagpenger til permitterte

NAV er glade for å ha blitt gitt muligheten til å betale ut et forskudd på dagpenger til de 280.000 som har søkt de siste to ukene. De løsningene som nå kommer, er laget med en hastighet som er helt uvanlig både når det gjelder regelverksarbeid og utvikling av løsninger.

Dette gjør NAV fordi vi vet at mange nå er i en svært krevende og usikker situasjon.

Så snart mer informasjon og nye løsninger er klare vil NAV oppdatere informasjonen på nav.no.

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/na-kan-du-soke-om-forskudd-pa-dagpenger

Er du permittert? Og har søkt dagpenger? Og trenger penger før søknaden din er ferdig behandlet?

Vil du ha forskudd, må du

 • ha søkt om dagpenger
 • fylle grunnleggende krav for rett til dagpenger
 • søke om forskudd

https://www.nav.no/dagpenger/forskudd/

Vær oppmerksom på at det kan være stor pågang, slik at det kan hende du må prøve igjen når pågangen er mindre.

Kommer pengene automatisk til dem som har søkt?

Alle som har søkt om dagpenger kan søke om forskudd. For å få forskudd må du altså først ha søkt om dagpenger (har levert søknad) og deretter må du søke om forskudd. Muligheten til å søke om forskudd finner du på nav.no. NAV vil fortløpende informere om ordningen og andre endringer på nav.no.

Når kommer pengene? Kommer de før påske?

De som søker senest tirsdag 31. mars får penger på konto fredag 3 april. Alle som søker senest fredag 3. april får penger på konto senest onsdag 8.april, altså dagen før skjærtorsdag.

Vil alle få like mye utbetalt, eller er det avhengig av hvilken lønn den enkelte har?

Størrelsen på forskuddet er avhengig av tidligere inntekt og om du er helt eller delvis arbeidsledig eller permittert.

Hvor mye får man i forskudd?

Grovt regnet vil du få 60 prosent av tidligere månedslønn, minus skatt.

Trekkes det skatt av forskuddet?

Ja, NAV henter informasjon om skattetrekk fra Skatteetaten. Det er lurt å sjekke om det er behov for å endre skattekortet ditt. Det kan du gjøre på skatteetaten.no

Husk å sjekke at du har oppgitt korrekt kontonummer på nav.no

Har du sjekket om du kan få bostøtte?

Har du høye boutgifter og fått redusert inntekt kan det være at du kan motta bostøtte fra husbanken.  

 

Informasjonsvideoer fra NAV

Permittering - informasjonsvideo for arbeidsgivere:

 

Trykk på CC for tekst (både norsk og engelsk tilgjengelig)

Nyttige lenker: Informasjon til arbeidsgivere på nav.no

Min side arbeidsgiver

Kontakt nav på arbeidsgiver.nav.no/kontakt-oss/

Permittering og dagpengar - informasjonsvideo til arbeidstakere

 

Trykk på CC for tekst (både norsk og engelsk tilgjengelig)

Hopp rett til informasjon du trenger:

00:50 Generelt om permittering og dagpenger

05:35 Registrer deg som arbeidssøker og søk dagpenger på nav.no

11:13 Opplasting av vedlegg

12:26 Sende inn meldekort

Webinar om CV og jobbprofil

 

Se ellers arbeidsplassen.nav.no/

Kontakt nav på nav.no/person/kontakt-oss/

Hjelp og råd frå NAV

nav.no er det nå opprettet en egen «koronaside» som samler all viktig informasjon for både personar og virksomheter i forbindelse med koronaviruset.

Her orienterer vi fortløpande om endringar i sammenheng med mellom annet sykekmeldinger, omsorgspengar, permitteringer og tolker.

Digitale løysingar

NAV-kontoret forsøker å hjelpe alle, men grunnet stor pågang, ber vi om at overnevnte. samlesiden blir brukt både ved spørsmål om NAV sine tenester og koronaviruset, og for å sende inn søknadar elektronisk.

NAV kan tilby gode og enkle digitale løysingar, og det er viktig at disse blir brukt i størst mulig grad for en effektiv saksbehandling til beste for alle.

Særskilte søknadsskjema direkte knytt til koronaviruset er også opprettet

Pressemelding fra NAV 16. mars

Vil ha kontakt med bedrifter som permitterer

Det er ein stor auke i tal personar som registrerer seg hos NAV. Mange av dei er tilsett hos ein arbeidsgjevar som må permittera.

- Koronaviruset rammar alle næringar. NAV er førebudd på ein stor auke i tal personar som registrerer seg dei komande vekene. Signala me får frå bedriftene og andre er at svært mange er nødt til å permittera, seier Helga B. Torgersen, regionleiar for NAV Region Vest.

Ein arbeidsgjevar som skal permittera ti eller fleire tilsette skal gi melding til NAV om dette så tidleg som mogleg. Dette gjer dei ved å nytta skjemaet «Arbeidsgjevars meldeplikt til NAV ved masseoppseiing, permitteringar utan lønn og innskrenkningar i arbeidstida».

- Me oppmodar alle bedrifter om å varsla NAV. I tillegg til å varsle på vanleg måte med skjemaet, kan arbeidsgjevarar ta direkte kontakt med oss. Det vil me for få ei rask avklaring av situasjonen og sørge for at bedriftene får naudsynt informasjon. Dette vil føra til at både bedriftene og dei tilsette vert ivaretatt på best mogleg måte, seier Helga B. Torgersen.

Det vil bli behov for arbeidskraft

Samstundes som arbeidsgjevarar varslar NAV ved permittering, må også arbeidsgjevarar som får behov for arbeidskraft ta kontakt.

- På grunn av koronaviruset vil det bli eit aukande behov for arbeidskraft innan fleire næringar. Me veit allereie no at det er eit behov på sjukehusa og i kommunale helse- og omsorgstenester. NAV førebur seg på at andre næringar også vil trenge relevant kompetanse, seier Helga B. Torgersen.

Personar som registrerer seg hos NAV blir bedt om å fylle ut ein CV og jobbprofil. Det skal gjera det lettare for arbeidsgjevar og NAV å finne rett kompetanse.

- Me oppmodar alle som registrerer seg hos NAV om å sørge for ein god og fullstendig CV. Alle bør tenke på om dei har ein kompetanse som samfunnet vil få behov for i ein periode framover. Nokon som til dømes vert råka av
permittering kan ha kompetanse som det er behov for innan helse- og omsorgstenester, seier Torgersen.

Viktige nettsider for informasjon frå NAV i samband med koronavirus:

- Koronavirus – informasjon frå NAV
- NAV om permittering
- Arbeidstilsynet om permittering


For arbeidsgjevarar som treng bistand utover det som er tilgjengeleg på nav.no:
E-post: eller arbeidsgjevartelefonen til NAV tlf. 55 55 33 36.

For pressekontakt:
Helga B. Torgersen, Regionleiar

Back to top