Barn, unge og foreldre som trenger hjelp fra barnevernet skal også få det under korona-pandemien. Barneverntjenesten følger ordinære råd og begrenser sin møteaktivitet og gjennomfører mest mulig via telefon og møter på nett.  

Se mer informasjon om koronasituasjonen og barnevernstjenesten på Bufdir sin nettsider HER

Barnevernstjenesten i Askøy kan kontaktes på tlf 56 15 84 40

Barn og unge i sårbar livssituasjon

Ordfører Siv Høgtun og leder for Familie og inkludering Eva Mikkelsen

Alle familier er forskjellige og noen ganger kan det være ekstra vanskelig å være mye sammen med familien sin. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn.

Mange barn og unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsaktiviteter og andre steder barn møter voksne ikke er åpne.

- Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Det kan også være barn som opplever at voksne rundt forandrer seg og blir annerledes enn hva de har vært vant til. Og at det oppleves utrygt, sier leder for Familie og inkludering i Askøy kommune, Eva Mikkelsen.

Barn og ungdom som har det vanskelig i familien sin føler ofte at de er de eneste som har det sånn. Når uvanlige ting skjer kan man føle seg enda mer ensom.

- Når det er ekstra vanskelig hjemme er det viktig å holde kontakt med venner og slektninger for eksempel på sosiale medier. Med dem kan man snakke om andre ting, eller om hvordan man har det hjemme, sier ordfører Siv Høgtun.

Snakk med egne barn

Det gjør også at voksne kanskje ikke er de første som får vite om barn og ungdom har det bra eller ikke. Barn og ungdom vil sannsynligvis få informasjon om dette, gjennom den kontakten de har med hverandre. Enten det er egne venner, eller venner som har fått vite at det er andre som strever.

- Noen kan ha blitt bedt om ikke å fortelle dette videre, og opplever det vanskelig å være på en slik hemmelighet alene. Vi tenker det er viktig at foreldre snakker med barna sine og hører hvem de har kontakt med, og hvordan disse har det, oppfordrer Mikkelsen.

Søk hjelp på telefon og chat

Hvis barn og ungdom selv opplever hjemmesituasjonen så vanskelig at de trenger hjelp fra noen andre, eller noen er bekymret for et barn eller en ungdom, kan de for eksempel kontakte:

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge

Har nå åpent hele døgnet hele uken. Det er viktig å få tak i profesjonelle voksne som kan hjelpe. Barn og unge og voksne som er bekymret kan nå ringe 116 111 hele døgnet. Der møter du profesjonelle voksne som kan hjelpe.

Kors på halsen

Kors på halsen er Røde Kors` samtaletilbud for alle opp til 18 år. Du kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg.

Hos Kors på halsen får du snakke med en voksen du kan stole på, og som ikke kan se hvem du er. Du kan fortelle om alt, både de gode tingene og det du synes er vondt og vanskelig. For livet blir faktisk litt lettere når du har noen å snakke med!

Si det med ord

Sidetmedord.no er et tilbud til alle som trenger å dele tanker og følelser med noen. Nettjenesten Sidetmedord.no drives av Hjelpetelefonen 116 123. Hjelpetelefonen drives av interesseorganisasjonen Mental Helse. Du kan også chatte via nettsiden deres.

Mental Helse sin Foreldresupport

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen: Foreldresupport

Vold- og overgrepslinjen

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. De har åpent døgnet rundt og du kan ringe uansett hvor du bor i Norge. Du kan snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Du kan ringe anonymt og tjenesten er gratis.

Alarmtelefonen barn og unge

Back to top