Viktig informasjon fra avdelingen

Her vil vi samle informasjon for følgende tjenester: Barneverntjenesten, Familiehelsetjenesten, Flyktningtjenesten, NAV, Origo Askøy - livsmestring, psykisk helse og rus.

 

Vi forsøker å opprettholde tjenestene til våre brukere i størst mulig grad innenfor gjeldende smittevernregler. 

Det er viktig at du gir beskjed om sykdom og karantene før du møter opp til avtaler. 

I disse tider er det mange som strever når hverdagen er snudd opp ned og vi lever mer isolert. Ønsker du kunnskap og verktøy som kan være nyttige i en hverdag preget av smittevernsregler kan det være hjelp å hente her:

Co-mestring et digitalt selvhjelpsprogram

co-mestringCo-mestring, et digitalt selvhjelpsprogram

Back to top