Formål 

Stå opp! søvnkurs er et behandlingstilbud for deg som sliter med søvn, og ønsker et alternativ til sovemedisin. Søvnkurset er basert på kognitiv atferdsterapi for insomni, og er en evidensbasert behandlingsmetode. Resultater viser at rundt 80% får bedre søvn etter gjennomført behandling.

Kurset går over ni uker og består av én individuell kartleggingssamtale og sju gruppebaserte samlinger.

 

Tema som tas opp i kurset er blant annet: 

  • Læren om søvn og søvnvansker 
  • Råd om god søvnhygiene 
  • Stimulikontroll 
  • Søvnrestriksjon
  • Oppfølging og justeringer av individuell behandlingsplan 

 


Søknad

Stå opp! går to ganger i året, med oppstart høst og vår. Du kan når som helst melde deg på.

Neste kurs ut er  pdf Søvnkurs i november (514 KB)

Elektronisk henvisningsskjema finner du her

Skjemaet kan også skrives ut og sendes til:

Frisklivssentralen Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

 

Har du spørsmål, send mail eller ring.

Mobil: 409 14 660

E-post:  


Krav til søker

  • Søker må være bosatt i Askøy kommune.
  • Søker må være over 18 år. 
  • Søker må være motivert for å endre eget søvnmønster i gruppe.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis

 


Kontakt avdelingen

Frisklivsentralen

Psykologtjenesten

 

Back to top