Her finner du andre hjelpetilbud som ikke leveres av Askøy kommune.

Psykologiske  poliklinikker ved UIB ,  https://www.uib.no/ikp/44191/psykologiske-poliklinikker
Psykologisk polinkinikk for  barn og ungdom (0-18 år)  tlf 55 58 24 67
Psykologisk poliklinikk for unge og  voksne  (18-40 år)  tlf 55 58 24 96
Psykologisk poliklinikk for voksne og eldre   (30-80 år)  tlf  55 58 31 98
Sammen Psykisk helse.Tilbud til studenter som kan gis både individuelt og i grupper. Krever ingen henvisning  https://www.sammen.no/no/bergen/helse/noen-a-snakke-med

Blå kors  Kompasset for personer mellom 13-15 og har vokst opp i et hjem med alkohol eller andre rusutfordringer  https://www.blakors.no/kompasset/avdelinger/bergen/
TOPS – Tidlig oppdaging av psykose tlf: 55 95 85 85  https://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/spesialisert-psykosebehandling/tidleg-oppdaging-av-psykose

Bergen og omland familievernkontor tlf 466 19 140. Krever ikke henvisning  https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Bergenogomland/
Institutt for psykologisk rådgivning (IPR) et poliklinikk arbeidsrettet poliklinisk arbeidsrettet tiltak for personer med angst og depresjon tlf 55 31 74 25  https://www.ipr.no/terapi/arbeidsrettet-terapi

ROS senter for spiseforstyrrelser i Hordaland. Møteplass for personer med spiseforstyrrelser og deres pårørende. Krever ingen henvisning  https://nettros.no/om-ros/kontakt-oss/
Blå kors Barnas stasjon  https://www.blakors.no/barnas-stasjon/askoy/
Psykiatrialliansen  https://www.psykiatrialliansen.no/
Angstringen  https://angstringen.no/om-angstringen/lokale-angstringer

Back to top