Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 15:00

E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)

Telefon 56 15 82 50

  • Ansvarsområder: Støttekontakt, rus og psykisk helsetjenester og tjenester til utviklingshemmede

    Grethe Nygaard - Telefon 56 15 84 12- Mobil:952 90 364
    Kristine Ellingsen - Telefon 56 15 82 52- Mobil:905 38 765
  • Ansvarsområde: trygghetsalarm og velferdsteknologi

    Servicetjenesten - Mobil:409 14 023- (hverdager kl. 08:00 - 10:00)
    E-post: