Hovednummer helse og omsorg
Stab helse og omsorg 56 15 82 50 Åpningstid 08:00 - 15:30
Kleppestø sykehjem 56 15 59 00 Åpningstid 08:00 - 15:30
Hjemmebaserte tjenester    
Avdeling Sør 56 15 57 90 Åpningstid 08:00 - 15:30
Avdeling Midtre 56 15 57 00 Åpningstid 08:00 - 15:30
Avdeling Nord 56 15 85 81 Åpningstid 08:00 - 15:30
Bofelleskap og dagsenter    
Flagget Bofellesskap 952 90 354 Åpningstid 08:00 - 15:30
Holmedalen Bofellesskap 408 06 181 Åpningstid 08:00 - 15:30
Neset Bofellesskap 56 15 58 10 Åpningstid 08:00 - 15:30
Furutoppen Bofellesskap 56 15 58 14 Åpningstid 08:00 - 15:30
Brandaneset bofellesskap 56 15 58 12 Åpningstid 08:00 - 15:30
Furulytunet Bofellesskap 56 15 58 33 Åpningstid 08:00 - 15:30
Tveit Bofellesskap 905 38 815 Åpningstid 08:00 - 15:30
Villaveien Bofellesskap 56 15 58 03 Åpningstid 08:00 - 15:30
Strømsnes Bofellesskap 56 15 58 04 Åpningstid 08:00 - 15:30
Furubakken sykehjem 56 15 58 39 Åpningstid 08:00 - 15:30
Soltunet avlastning 56 15 58 36 Åpningstid 08:00 - 15:30
Soltunet dagsenter og sansehus 56 15 58 41 Åpningstid 08:00 - 15:30
Boliger psykisk helse 56 15 83 69 Åpningstid 08:00 - 15:30