Hva gjør vi?

Sør hjemmesykepleie yter hjemmesykepleietjenester i Askøys søndre områder, fra Kleppestø og Juvik til Hetlevik. I tillegg har vi døgnbemannede tjenester i omsorgsboligene på Flagget, med ca 20 boenheter.

Vi jobber under mottoet "Vi gjør det mulig", og vil med den i bunn være med på å fremme helse, forebygge sykdom, skade eller lyte for våre brukere. Målet vårt er at brukerne av våre tjenester skal opprettholde livskvalitet ved å tilby nødvendig hjelp for at man skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Kontakt oss:

 • Telefon 56 15 57 90 (telefontid hverdager kl. 08.00-09.00 og kl. 13.30-14.30)

Til deg som er mottaker av tjenesten:

Tidspunkt for planlagte besøk er veiledende. Det hender at vi blir forsinket. Blir forsinkelsen stor tar vi kontakt med deg.


Leder

 • Avdelingsleder Hege Nilsen Torghatten - Mobil 905 38 787 e-post   

Behov for tjenester

For tjenester i hjemmesykepleie, plass på dagsenter, leie av omsorgsbolig og liknende må det sendes eget søknadsskjema. 


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 15:00

E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)

Telefon 56 15 82 50

 • Ansvarsområder: Støttekontakt, rus og psykisk helsetjenester og tjenester til utviklingshemmede

  Grethe Nygaard - Telefon 56 15 84 12- Mobil:952 90 364
  Kristine Ellingsen - Telefon 56 15 82 52- Mobil:905 38 765
 • Ansvarsområde: trygghetsalarm og velferdsteknologi

  Servicetjenesten - Mobil:409 14 023- (hverdager kl. 08:00 - 10:00)
  E-post: 

Relaterte artikler