Hva gjør vi?

Avdelingen har ansvar for hjemmetjenester på hele Askøys østside, områdene Florvåg fra tunnelen til og med Hanevik.

Vi jobber under visjonen "Vi gjør det mulig", og vi ønsker å skape gode dager for brukerne slik at de kan bo i egne hjem så lenge som mulig.

Strømsnes er en avdeling som

 • vil ha en åpen og tett dialog med brukerne og deres pårørende
 • ønsker å ivareta brukerens egne ressurser
 • er opptatt av å gi tjenester av god kvalitet
 • gir personalet muligheter til vekst og utvikling

Kontakt oss:

 • Telefon 56 15 58 00 (telefontid hverdager kl. 08.00-09.00 og kl. 13.30-14.30)

Til deg som er mottaker av tjenesten

Tidspunkt for planlagte besøk er veiledende. Det hender at vi blir forsinket. Blir forsinkelsen stor tar vi kontakt med deg.


Leder

 • Avdelingsleder Anette Clausen Færestrand - Telefon 56 15 58 05 - Mobil 952 90 287- e-post

Behov for tjenester

For tjenester i hjemmesykepleie, plass på dagsenter, leie av omsorgsbolig og liknende må det sendes eget søknadsskjema.


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 15:00

E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)

Telefon 56 15 82 50

 • Ansvarsområder: Støttekontakt, rus og psykisk helsetjenester og tjenester til utviklingshemmede

  Grethe Nygaard - Telefon 56 15 84 12- Mobil:952 90 364
  Kristine Ellingsen - Telefon 56 15 82 52- Mobil:905 38 765
 • Ansvarsområde: trygghetsalarm og velferdsteknologi

  Servicetjenesten - Mobil:409 14 023- (hverdager kl. 08:00 - 10:00)
  E-post: 

Relaterte artikler