Hva gjør vi?

Nord hjemmesykepleie tilbyr tjenester til beboere på nordre Askøy, i områdene Davanger/Breivik/Åsebø til og med Herdla. I tillegg dekker vi Hanevik og Lille Breivik til Solvik kompetansesenter.

Arbeidslaget har base og kontor i brakker like nedenfor Fromreide eldresenter, og tilbyr også hjemmesykepleie til beboerne i de 19 omsorgsboligene som ligger i eldresenteret.

Kontakt oss: 

  • Telefon 56 15 85 81 (telefontid hverdager kl. 08.00-09.00 og kl. 13.30-14.30)

Til deg som er mottaker av tjenesten:

Tidspunkt for planlagte besøk er veiledende. Det hender at vi blir forsinket. Blir forsinkelsen stor tar vi kontakt med deg. 


Dagsenter

På Fromreide eldresenter er det dagsenter som er åpent fire dager i uken. Det er egen transportordning som bringer brukerne til og fra hjemmene, og de som ønsker det kan kjøpe middag på dagsenteret.


Leder

  • Avdelingsleder Annlaug Furnes - Telefon 56 15 85 80 - Mobil 905 38 822 - e-post

Behov for tjenester

For tjenester i hjemmesykepleie, plass på dagsenter, leie av omsorgsbolig og liknende må det sendes eget søknadsskjema.


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 14:00

E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)

Telefon 56 15 82 50

Leder:

Torunn S. Søgaard - Mobil: 970 51 710

Ansvarsområder: Institusjon og hjemmetjenester

Jenny Cecilie Vandemir - mobil 970 51 833

Nikolai Haugland - mobil 477 89 037

Ansvarsområder: Tjenester til barn og utviklingshemmede

Caroline Hetlevik - Telefon 457 27 136
Grethe Nygaard - Telefon 56 15 84 12- Mobil:952 90 364
Hilde Gustafsson - Telefon 56 15 82 52- Mobil:905 38 765

Vurderingsteam

Linda Næss - mobil 408 06 189

Ingrid Brandsdal - mobil 458 76 659

Ansvarsområde: Trygghetsalarm og velferdsteknologi

Servicetjenesten - Mobil:56 15 86 88- (hverdager kl. 08:00 - 10:00)
E-post: 


Relaterte artikler

Back to top