Hva gjør vi?

Nord hjemmesykepleie tilbyr tjenester til beboere på nordre Askøy, i områdene Davanger/Breivik/Åsebø til og med Herdla. I tillegg dekker vi Hanevik og Lille Breivik til Solvik kompetansesenter.

Arbeidslaget har base og kontor i brakker like nedenfor Fromreide eldresenter, og tilbyr også hjemmesykepleie til beboerne i de 19 omsorgsboligene som ligger i eldresenteret.

Kontakt oss: 

  • Telefon 56 15 85 81 (telefontid hverdager kl. 08.00-09.00 og kl. 13.30-14.30)

Til deg som er mottaker av tjenesten:

Tidspunkt for planlagte besøk er veiledende. Det hender at vi blir forsinket. Blir forsinkelsen stor tar vi kontakt med deg. 


Dagsenter

På Fromreide eldresenter er det dagsenter som er åpent fire dager i uken. Det er egen transportordning som bringer brukerne til og fra hjemmene, og de som ønsker det kan kjøpe middag på dagsenteret.


Leder

  • Avdelingsleder Annlaug Furnes - Telefon 56 15 85 80 - Mobil 905 38 822 - e-post

Behov for tjenester

For tjenester i hjemmesykepleie, plass på dagsenter, leie av omsorgsbolig og liknende må det sendes eget søknadsskjema.


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 15:00

E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)

Telefon 56 15 82 50

  • Ansvarsområde: trygghetsalarm og velferdsteknologi

    Servicetjenesten - Mobil:409 14 023- (hverdager kl. 08:00 - 10:00)
    E-post: 

Relaterte artikler

Back to top