Hva gjør vi?

Avdeling midtre tilbyr hjemmesykepleietjenester på Askøys vestre og midtre del, i området fra Steinrustenkrysset i sør til Davangerkrysset i Nord. I tillegg har vi døgnbemanning for de 32 leilighetene i Ravnanger omsorgsboliger.

Vi jobber under visjonen "Vi gjør det mulig", og vil med den som utgangspunkt gi våre brukere de beste forutsetninger for å kunne bo lengst mulig hjemme. Vi er opptatt av at de som trenger oss mest skal ha best tilgang på våre tjenester, og vi jobber derfor målbevisst med tilrettelegging for størst mulig grad av egenomsorg, der trygghet og trivsel står i fokus. Dette gjelder for både brukerne så vel som ansatte.

Vi holder til i 1. etasje ved Ravnanger Sykehjem.

Kontakt oss:

  • Telefon 56 15 57 00 (telefontid hverdager kl. 08.00-09.00 og kl. 13.30-14.30)

Til deg som er mottaker av tjenesten

Tidspunkt for planlagte besøk er veiledende. Det hender at vi blir forsinket. Blir forsinkelsen stor tar vi kontakt med deg.


Leder

Avdelingsleder Kari-Anne Telle - Telefon 56 15 82 45 - Mobil 905 38 821 - e-post


Behov for tjenester

For tjenester i hjemmesykepleie, plass på dagsenter, leie av omsorgsbolig og liknende må det sendes eget søknadsskjema.


Saksbehandlere for omsorgstjenestene

Kontakttid hverdager kl. 09:00 - 14:00

E-post: (NB! Ikke send sensitive opplysninger på e-post)

Telefon 56 15 82 50

Leder:

Torunn S. Søgaard - Mobil: 970 51 710

Ansvarsområder: Institusjon og hjemmetjenester

Nikolai Haugland - Telefon 56 15 82 54 - mobil 477 89 037

Ansvarsområder: Tjenester til barn og utviklingshemmede

Caroline Hetlevik - Telefon 457 27 136
Grethe Nygaard - Telefon 56 15 84 12- Mobil:952 90 364
Hilde Gustafsson - Telefon 56 15 82 52- Mobil:905 38 765

Ansvarsområde: Trygghetsalarm og velferdsteknologi

Servicetjenesten - Mobil:409 14 023- (hverdager kl. 08:00 - 10:00)
E-post: 


Relaterte artikler

Back to top