Nye regler fra 1. januar

Fra 1. januar 2021 er det kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger, som tidligere.

Det betyr at du nå kan benytte ett frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som gir opptjening til frikort.

Med frikort for helsetjenester slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret. Det vil være et felles egenandelstak for alle tjenestene som i dag inngår i frikort-ordningen. Det nye frikorttaket er på 2460 kroner.

For mer informasjon se: Helsenorge.no

Fra og med 01.01.2018 trenger man ikke lenger henvisning fra lege for motta refusjon fra trygden når man går til fysioterapeut med driftsavtale (direkte tilgang).

Betaling og frikort

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut.

  • Pasienter over 16 år må betale egenandel inntil beløpsgrensen for frikort
  • Går man til fysioterapeut uten driftstilskudd, må man selv betale for undersøkelse og behandling i sin helhet.

Noen grupper slipper å betale for time. Dette er:


 

Oversikt over fysikalske institutt på Askøy

Institutt med driftsavtale

Institutt:
Terapeuter:
Adresse:
Kontakt:
Kompetanse og interessefelt: 
Askøy fysikalske
og medisinske treningsterapi institutt
Ahluwalia Jagjeet Singh Gamle Kleppestøveien 5,
5323 Kleppestø
56 14 22 28 allmenn fysioterapi
Askøy Terapi DA

Psykomotoriker Else-Marie Gooderham 

Manuell terapeut Nina Emblem Møller

Postboks 2,
5318 Strusshamn

Besøksadresse: Lyngneset 4a, 5302 Strusshamn

56 14 04 20

Else Marie: allmenn fysioterapi, psykiatrisk- og psykomotorisk fysioterapi. Kontaktperson for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Nina: allmenn fysioterapi, manuellterapi. Interessefelt: svimmelhet, kjeveproblematikk, hodepine, akutte skader (utredning før evt. operasjon), KOLS. Ulike problemstillinger knyttet til spedbarn (asymmetri, urolighet, motorisk utvikling)

Fjellheim fysikalske institutt Leif Fjellheim Holmedalen 7,
5300 Kleppestø

977 79 377

fjellheimfysioterapi.no

Allmenn fysioterapi, ortopedi, livsmestring og endringsfokusert tilnærming

Florvåg fysioterapi og manuellterapi

Tor Haugen (manuellterapeut)

Ingvill Tvedt

Nils Andreas Mosdal

Postboks 84,
5329 Kleppestø

Besøksadresse: Florvåg helsesenter, Florvågvegen 93, 5305 Florvåg

56 15 92 40

Tor: allmenn fysioterapi, manuellterapi, muskel- og skjelettplager og differensialdiagnostikk, postoperativ oppfølging

Ingvill: allmenn fysioterapi, kvinnehelse, trening og kreft, artroseskole, lunge- og hjerterehabilitering

Nils Andreas: allmenn fysioterapi, nevrologi

Kleppestø fysioterapi

Anne Lise Skjoldal

Gro Johnson

Postboks 62,
5231 Kleppestø

Besøksadresse: Kleppevegen 16, 5300 Kleppestø

56 14 31 10

Anne Lise: allmenn fysioterapi, kvinnehelse, postoperativ oppfølging

Gro: allmenn fysioterapi, barn og unge (øremerket tilskudd), ortopedi

Askøy fysioterapi

Trond Eirik Andersen

Postboks 96,
5221 Kleppestø

Besøksadresse: Kleppevegen 16

  

56 14 28 00 allmenn fysioterapi
Askøy fysioterapi Ravnanger Niels B. Thygesen

Ravnanger senter,
5327 Hauglandshella

www.askoyfysioterapi.no

451 17 441 

almenn fysioterapi, master i helsevitenskap (spesialisering innen allmenn fysioterapi), ortopedi, idrettsfysioterapi og generelle muskel og skjelettlidelser
 Askøy fysioterapi Ravnanger Jeanette Fagerlid

Ravnanger senter, 5327 Hauglandshella

99 48 75 69

psykomotorisk fysioterapi

Institutt uten driftsavtale   

Klinikk for alle Askøy   Kleppestø senter,
5300 Kleppestø
56 14 39 20  
Fromreide fysikalske institutt Unni Heimly Jokstad Setemyrhaugen 11,
5314 Kjerrgarden
473 29 740  

Back to top