Egenandel på kommunal fysioterapibehandling

Størrelsen på egenandelen avhenger av behandling og varighet. Takstene følger takstplakaten som er avtalt mellom KS og Fysioterapiforbundet. Dette innebærer at det er samme egenandel hos alle kommunale fysioterapeuter. Mottakere av kommunal fysioterapi vil få faktura tilsendt etter at behandling er utført.
Personer som går til helprivat fysioterapi eller fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen, betaler allerede full pris eller egenandel og berøres ikke av dette.

Automatisk frikort

Behandling hos fysioterapeut hører innunder ordningen med frikort for egenandelstak 2. Denne ordningen ble automatisert 1. januar 2017. Du får da tilsendt frikort i posten etter at egenandelstaket er nådd, uten at du trenger å foreta deg noe. Frikortet gis når du har utgifter som er høyere enn 2176  kroner (2020).
For mer informasjon se www.helfo.no og www.helsenorge.no. Helse Norge har informasjonstelefonnummer for helse 800 43573. 


Les mer om egenandeler på:
https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut

Back to top