Formål

 • Trygghetsalarm er en alarm som eldre, funksjonshemmede og syke bærer på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner hele døgnet.
 • Trygghetsalarmene er knyttet til en vaktsentral som videreformidler kontakt med hjemmesykepleien. Det er hjemmesykepleien som rykker ut dersom en alarm utløses.
 • Søke helse- og omsorgstjenester

Hva får du?

 • Du får en alarmknapp som festes på håndleddet eller henger rundt halsen.
 • Når man trykker på alarmknappen, vil helsepersonell umiddelbart ta kontakt eller komme hjem til deg.
 • Trygghetsalarmen er koblet til røykvarsler som varsler brannvesenet ved behov.

Krav til søker

 • Trygghetsalarm innvilges til personer med økt fare for å falle, eller som ikke greier å bruke vanlig telefon på grunn av kommunikasjonsvansker.

Hva koster det?

Du vil motta faktura hver måned. Prisene justeres hvert år.


Søknadsfrist

 • Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandlere for omsorgstjenester


Søknadsbehandling

 1. Fyll ut søknaden. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
 2. Etter kort tid får du svar med opplysning om forventet behandlingstid.
 3. Saksbehandler kontakter deg.
 4. I noen tilfeller kan helsetjenester i hjemmet igangsettes innen få dager.
 5. Dersom det er behov for et vurderingsbesøk avtales det.
 6. Saksbehandler innhenter nødvendige opplysninger fra lege eller andre relevante samarbeidspartnere.
 7. Når søknaden er ferdigbehandlet får du tilsendt brev med vedtaket og annen aktuell informasjon om hva dette innebærer.

Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester innen 3 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Annet

 • Trygghetsalarmer leveres av SOS International Trygghetssentralen.Hvis du har praktiske spørsmål om alarmen eller tjenesten, kan du ringe selskapet på telefon: 02442.

Kontakt

Back to top