Formål

Praktisk bistand i hjemmet skal bidra til at innbyggere i kommunen skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Samtidig er målsettingen at bruker skal klare mest mulig selv slik at han/hun opprettholder sitt aktivitets- og funksjonsnivå og blir minst mulig avhengig av hjelp fra andre i det daglige.


Hva får du?

Tjenesten praktisk bistand kan inneholde:

 • Rengjøring av de rommene som er i daglig bruk
 • Sengeskift
 • Klesvask

Hjemmehjelpen har med seg utstyr hjem til alle som mottar tjenesten. Det vil si at vi har med oss mopper, kluter og vaskemidler når vi kommer.


Søknadsfrist

 • Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende

Krav til søker

 • Du er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, rusmiddelbruk, alder eller andre årsaker.
 • Pårørende og besøkende må selv rydde opp etter seg.
 • Du må ha en støvsuger som virker og som er tilgjengelig.
 • De ansatte som utfører praktisk bistand skal ikke utføre huslige oppgaver i forbindelse med husdyr, gjester eller andre voksne i husstanden.

Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp. Kostnad for det utstyret hjemmehjelpen har med seg kommer i tillegg. Du får tilsendt en samlet faktura per måned.
Satsene reguleres politisk en gang per år.


Saksbehandlere for omsorgstjenester


Søknadsbehandling

 1. Fyll ut søknaden. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
 2. Etter kort tid får du svar med opplysning om forventet behandlingstid.
 3. Saksbehandler kontakter deg.
 4. I noen tilfeller kan helsetjenester i hjemmet igangsettes innen få dager.
 5. Dersom det er behov for et vurderingsbesøk avtales det.
 6. Saksbehandler innhenter nødvendige opplysninger fra lege eller andre relevante samarbeidspartnere.
 7. Når søknaden er ferdigbehandlet får du tilsendt brev med vedtaket og annen aktuell informasjon om hva dette innebærer.

Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester innen 3 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Kontakt avdelingen

Back to top