Formål

Hjelpemidler er produkter som ved bruk bidrar til at du kan opprettholde din hverdagsmestring på tross av nedsatt funksjon. Nedsatt funksjon kan gi behov for å låne hjelpemidler over kortere eller lengre tid.

Kommunen har ansvar for korttidsutlån av enkle hjelpemidler opp til 3 måneder, og NAV Hjelpemiddelsentral i Hordaland har ansvar for utlån av hjelpemidler ved mer varig behov. 

Fysio-/ergoterapitjenesten kartlegger og vurderer behovet, og kan videre bistå ved søknader til NAV Hjelpemiddelsentral. Servicetjenesten styrer det kommunale hjelpemiddellageret. De har også ansvar for utlevering, montering og enkle reparasjoner på hjelpemidler fra NAVs Hjelpemiddelsentral.


Søknadsskjema


Hva koster det?

Kortvarig behov: Kommunalt utlån av hjelpemidler er gratis.

Varig behov: Folketrygden gir vanligvis støtte til det rimeligste hjelpemidlet som kan avhjelpe problemet. Utlån er gratis.


Kontakt avdelingen

Back to top