Formål

Bo-oppfølging er et tilbud til deg som trenger noe hjelp og veiledning for å mestre og bo i egen bolig. Målsettingen er bedret bo-evne, og redusert behov for langsiktig oppfølging.


Hva får du?

Du kan få hjelp til:

 • Praktisk botrening, vask, stell, hygiene og innkjøp

 • Personlig økonomi- forpliktelser knyttet til boforhold

 • Skaffe og beholde egen bolig

 • Veiledning, ernæring og matlaging

 • Bistand til å fungere i lokalmiljøet, sosial trening

 • Nettverksbygging for å forebygge isolasjon

 • Sykdomsmestring og medisinhåndtering

 • Veiledning til nettverk og pårørende

 • Sysselsetting og fritidsaktiviteter

 • Koordinering av tjenester


Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.


Krav til søker

 • Tjenesten tildeles til personer over 18 år med behov for oppfølging for å mestre å bo i egen bolig.
 • Det er ikke krav til diagnose.

Personer med omfattende rus og/ eller psykiske lidelser er ikke aktuelle for denne tjenesten. De vil bli vurdert for andre tjenester som for eksempel FACT- og Hevd- team.


Hva koster det?

Bo-oppfølging er gratis.

Ved behov for nøkkelboks tilkommer det en engangssum.


Søknadsbehandling

 1. Fyll ut søknaden. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
 2. Etter kort tid får du svar med opplysning om forventet behandlingstid.
 3. Saksbehandler kontakter deg.
 4. I noen tilfeller kan helsetjenester i hjemmet igangsettes innen få dager.
 5. Dersom det er behov for et vurderingsbesøk avtales det.
 6. Saksbehandler innhenter nødvendige opplysninger fra lege eller andre relevante samarbeidspartnere.
 7. Når søknaden er ferdigbehandlet får du tilsendt brev med vedtaket og annen aktuell informasjon om hva dette innebærer.

Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester innen 3 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø