Formål

Et trygghetsopphold er et tidsbegrenset døgntilbud for hjemmeboende eldre som har et midlertidig behov for omsorg, hjelp og støtte i trygge omgivelser. Målsettingen med oppholdet er å gjenvinne trygghet og evnen til å mestre hjemmesituasjonen. Avdelingen har seks plasser.

 • For plass tar du direkte kontakt på telefon:905 38 806

Hva får du?

 • Et opphold som varer i opptil 14 døgn
 • Enkel pleie og hjelp til medisinering
 • Måltider sammen med andre beboere
 • Sosialt samvær
 • Tilbud om å delta i ulike aktiviteter
 • Tilgang til helsefaglig kompetanse hele døgnet

Det er ikke lege tilknyttet Trygghetsavdelingen. Hvis du har behov for legetilsyn under oppholdet vil vi hjelpe deg med å kontakte fastlege eller legevakt. Trygghetsavdelingen har heller ikke fysio- eller ergoterapeut.


Krav til søker

 • Du må ringe selv for å få plass på Trygghetsavdelingen
 • Du må til vanlig bo i eget hjem
 • Du kan vaske og stelle deg selv
 • Du kan forflytte deg på egenhånd
 • Du fungerer i et sosialt fellesskap med andre eldre

Trygghetsopphold er ikke et tilbud til personer med stor grad av demens, rusproblemer eller alvorlige psykiske problemer.


Hva koster det?


Slik søker du plass på Trygghetsavdelingen

 1. Ring og snakk med oss mellom kl. 08:00-15:00 alle ukedager.
 2. For å finne ut om dette er det riktige tilbudet for deg, vil vi stille deg noen spørsmål om hvordan du har det.
 3. Vi ønsker helst at du som har behov for tilbudet selv kontakter avdelingen, men andre kan også gjøre det for deg.
 4. Transport:Du må selv ordne med-, og betale for transport til og fra Trygghetsavdelingen.
 5. Det er ingen søknadsfrist. Du kan få plass samme dag som du ringer til oss.

Hva skjer videre?

 • Trygghetsavdelingen vasker ikke privat tøy, så du må ta med nok tøyskift for hele oppholdet.
 • Husk å ta med egne medisiner, hjelpemidler og annet utstyr du trenger i løpet av oppholdet. Dette gjelder for eksempel rullator, bandasjer, bleier, blodsukkerapparat og lignende.
 • Hvis du trenger hjelp med medisinering, må du ta med medisinliste fra legen din.
 • Hvis du har behov for hjelp i hjemmet når du reiser fra trygghetsavdelingen, kan vi formidle dette videre til kommunen.

Saksbehandlere for omsorgstjenester


Kontakt