Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får.
Har du ektefelle eller annen hjemmeboende familie skal de sikres et rimelig økonomisk grunnlag.

Korttidsplass

Satsene bestemmes av kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember hvert år

Langtidsplass


Prisen for en langtidsplass beregnes ut fra din grunnpensjon fra Folketrygden og din inntekt etter skatt.
Grunnpensjonen reduseres som regel med 75 %. Andre inntekter som tilleggspensjon, trygdeytelser, leieinntekter og avkastning på formue reduseres med 85 %.

Priser for sykehjemsplass fremkommer i kommunens hefte for gebyrer og betalingssatser, følger satser fra staten, blir årlig justert og kan ikke påklages.

Avlastningsopphold og opphold for øyeblikkelig hjelp og lindrende behandling er unntatt bestemmelser om egenandel.

Relevante lenker

Back to top