Formål

Et tilbud til personer med varierende grad av hukommelsesproblemer. Vi tilbyr hjemmebesøk med kartlegging og utredning i samarbeid med fastlegen.


Hva får du?

 • Å få en demensdiagnose tidlig gir pasienten, pårørende og hjelpeapparatet en realistisk mulighet for å iverksette nødvendige tiltak til rett tid.
 • Vi samarbeider med saksbehandlere i omsorgstjenestene, fastleger og annet helsepersonell i kommunen.
 • Teamet gir informasjon om tjenester og veiledning til pasienter og deres pårørende.

pdf Brosjyre hukommelsesteamet Askøy (529 KB)  


Pårørendeskole

  • Et kurstilbud i samarbeid mellom Askøy og Øygarden kommune for pårørende til personer som har demens.
  • Kurset bidrar til at deltakerne får informasjon og kunnskap om demens og hvordan de skal møte praktiske og følelsesmessige utfordringer som kan oppstå.
  • Arrangeres en gang årlig med oppstart i januar.
  • Kurset består av fire kurskvelder på ca. tre timer, med en kurskveld i hver kommune.
  • Kurskveldene består av forelesning om relevante tema innenfor demensomsorgen, for eksempel sykdomslære, kommunikasjon, lov og rett, økonomi, hjelpemidler, forvaltning, sorg. Etter forelesningen er det gruppesamtaler.
  • Det er Nasjonalforeningen for folkehelse, Hukommelseteamene i kommunene og lokale demensforeninger som bidrar i dette samarbeidet.

Kontakt

Back to top