Formål

Avlastning kan innvilges dersom dine pårørende har et særlig tyngende omsorgsarbeid på grunn av at du har nedsatt funksjonsnivå.


Hva får du?

  • Avlastning kan gis på timebasis eller gjennom ett eller flere døgn.
  • Tjenesten kan gis i eget hjem, i avlastningshjem eller på institusjon.

Søknadsfrist:

  • Søknader behandles fortløpende

Hva koster det?

  • Tjenesten er gratis.

Saksbehandlere for omsorgstjenester


Søknadsbehandling

Søknadsbehandling helse- og omsorgstjenester

 1. Fyll ut søknaden. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
 2. Etter kort tid får du svar med opplysning om forventet behandlingstid.
 3. Saksbehandler kontakter deg.
 4. I noen tilfeller kan helsetjenester i hjemmet igangsettes innen få dager.
 5. Dersom det er behov for et vurderingsbesøk avtales det.
 6. Saksbehandler innhenter nødvendige opplysninger fra lege eller andre relevante samarbeidspartnere.
 7. Når søknaden er ferdigbehandlet får du tilsendt brev med vedtaket og annen aktuell informasjon om hva dette innebærer.

Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester innen 3 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Kontakt

Back to top