Hva gjør vi?

Psykologtjenesten tilbyr psykiske helsetjenester til barn, unge og voksne med milde til moderate psykiske vansker. Hjelpen gis i form av individuell oppfølging, gruppetilbud, eller assistert selvhjelp for de over 16 år og voksne. Vi tilbyr en tidsavgrenset oppfølging over 8-10 konsuultasjoner. Vi tilbyr også foreldreveiledning og spesielt for barn er det naturlig at foreldre/foresatte er en aktiv del av oppfølgingen.  

Høsten 2020

Fra 1. august vil Psykologtjenesten bli en del av "Origo Askøy, livsmestring, psykisk helse og rus. Flere tjenester vil inngå i den nye enheten, bl.a. tidligere Rus og psykisk helsetjeneste for voksne, samt ungdomskontaktene, familieveiledere og Trygg start-tiltaket, som alle tidligere var organisert i Familiehelsetjenesten. I løpet av høsten vil en utforme tjenestene og tiltakene i Origo Askøy, og informere om dette på nettsidene.

Det arbeider i høst 3 psykologspesialister og 2 psykologer i tjenesten, ved siden av lederen for Origo Askøy som er psykologspesialist Lill Skaar Lura. I tillegg har vi 1 psykologstudent i klinisk praksis 5 dager i uken og 1 psykologstudent som arbeider i 20 % stilling.

Vi vil så snart som mulig informere om hvilke kurs- og gruppetilbud som blir arrangert høsten 2020.

Under er en oversikt over gruppetilbud og kurs vi har arrangert tidligere.


Tilbud for barn og deres familier

Grupper og kurs: 

 • Modige barn. Gruppe for engstelige barn 8 til 12 år og deres foreldre.

 • Selvfølelsesgruppe for ungdom(13-17 år)

 • Samspillsveiledning for foreldre for foreldre (COS-P veiledning)

 • Foreldreveiledning til minoritetsforeldre (DUÅ-veiledning)

Individuell samtaleterapi

 • Avgrenset individuell veiledning eller oppfølging av barn med lette til moderate psykiske vansker 

 • Hjelp til vurdering av barnets hjelpebehov


Tilbud til voksne

Hjelp til selvhjelp:

Grupper og kurs

 • Søvnkurs for moderat til alvorlig insomni

 • Selvfølelseskurs for personer med lav selvfølelse, lett angst og depresjonsproblemer

 • Angstmestringsgruppe

 • Gruppe for bekymring og grubling for personer som sliter med overdreven grubling eller bekymring (16år +)

 • Kurs i mestring av panikkangst (16 år +) Månedlig totimers kurs for personer med panikkangst

Individuell jobbstøtte (IPS)

 • IPS er et tilbud til deg mellom 35 år som ønsker hjelp til å komme ut i lønnet arbeid.

Individuell samtaleterapi 

 • For voksne tilbyr Psykologtjenesten hjelp ved kurs, grupper og selvhjelp. Dersom dette ikke er nok til å hjelpe deg, tilbyr vi ved kapasitet noen få individuelle timer, eller hjelper deg å henvise deg videre.


Hvem kan ta kontakt?

Du må være bosatt i Askøy kommune. 

Fagpersoner og samarbeidspartnere som ønsker konsultasjon og veiledning kan også ta kontakt.


Hva koster det?

 • Psykologtjenestene er gratis.


Kontakt og søknadsbehandling

Telefontid og e-post

 • Psykologtjenesten er tilgjengelig på telefon 56 15 85 10 mellom klokka 10:00 og 12:00 tirsdager og torsdager.

 • Ved generelle spørsmål, ta gjerne kontakt per e-post. Husk at e-post ikke er egnet til å sende sensitiv informasjon.

Påmelding til gruppe eller kurs:

 • Send en e-post med ditt navn og telefonnummer og navn på kurset eller gruppen til oss. Gruppeleder vil da ta kontakt med deg for mer informasjon om deltagelse.

 • Du kan også melde deg på gruppe eller kurs ved å ringe i telefontiden vår. 

Henvisningskjema:

 • Fyll ut og send inn digitalt henvisningsskjema 

 • Etter vi har mottatt henvisningen din, vil vi kontakte deg for en kartleggingssamtale. 


Back to top