Det er mange tilbud tilgjengelig for dem med nedsatt funksjonsevne. Vi har samlet dem i en oversikt som du finner ved å klikke på denne lenken:

Fysioterapi, ergoterapi, omsorgslønn, dagsentertilbud

Back to top