Bedring av ungdoms sosiale hverdag | Lære av verdier og prinsipper

Formål

Ungdomstiden er en periode med identitetsforming. For å støtte ungdom best mulig i denne perioden har MOT utviklet en egen filosofi som kan hjelpe ungdom til å bli mer bevisste, modige og se seg selv i en større sammenheng.

MOTs filosofi består av to hovedelementer: MOTs verdier og MOTs prinsipper.

Verdier:

  • Mot til å leve
  • Mot til å bry seg
  • Mot til å si nei

Prinsipper:

  • Jobbe i forkant
  • Se hele mennesket
  • Forsterke det positive
  • Bruke ansvarlige kulturbyggere til å inkludere andre

Alle 4 ungdomsskolene med nærmere 1200 elever får MOT programmet fra 18 dyktige MOT coacher.

Høsten 2015 ble også Askøy videregående skole en MOT-skole og programmet der gjennomføres i samarbeid med Askøy kommune.


Kontakt

For mer informasjon kontakt MOT-koordinator Sølvi Folkedal - Tlf. 56 15 84 68; mobil 952 90 281
e-post

Back to top