Les mer om jordmortjenesten under den pågende korona epidemien HER

Hva får du?

Gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor. Fokuset er å skape faglig, individuelle, gode og trygge rammer i svangerskapet, forberedelse til fødsel, barseltid og amming.

Vi tilbyr

  • svangerskapskontroll
  • helseundersøkelser
  • råd og veiledning
  • opplysningsarbeid
  • samlivs- og foreldreveiledning
  • fødsels- og ammekurs for førstegangs gravide
  • ettersamtale for de som har behov for det.

Tilbudet gis både enkeltvis, parvis og i grupper.

Nærjordmorsenter 

Nærjordmorsenteret er ett tilbud fra jordmortjenesten om oppfølgning av kvinnen, nyfødte og den nye familien etter en fødsel.

I samarbeid med Kvinneklinikken og Helse Bergen, er målet å legge til rette for en trygg og rolig start for den nye familien, kontinuitet i svangerskaps- og barselomsorgen og god overføring til Helsesykepleier. Nærjordmorsenteret tilbyr: 

  • oppfølging av den nyfødte og barselkvinnen etter hjemreise fra Kvinneklinikken
  • vektkontroll, hørselstest og nyfødtscreening («Føllings prøve»)
  • er du førstegangsfødende og reiser hjem innen 48 timer etter fødselen tilbyr Nærjordmorsenteret å komme på hjemmebesøk. Andre konsultasjoner vil skje i senterets lokaler og avtales ut fra dine og ditt barns behov.

Jordmor på Nærjordmorsenteret vil ta kontakt innen kl. 13 første virkedag etter at dere har kommet hjem. Dersom du ikke hører fra oss eller det oppstår et problem som ikke kan vente til neste dag, må du kontakte oss.

Nærjordmorsenteret følger opp fra fødsel og de første fem dager. Fra og med dag seks er det Helsesykepleier som vil følge opp barnet.


Hva koster det?

Tjenesten er gratis.


Timebestilling

For å få time hos jordmor, anbefales det å ta tidlig kontakt med Jordmortjenesten


Klage


Kontakt avdelingen

Back to top