Barn og unge

Barnevern | Helsestasjoner | Foreldreveiledning | Skolehelsetjenesten | Ungdomstjenesten | med mer...

Timebestilling | Kostnads-informasjon | Tjenester som blir tilbudt | Nærjordmorsenter

Tjenesten skal bidra med helsefremmende og forebyggende arbeid

Plan for helsefaglig støtte for barn 0-5 år | Oversiktlig kontaktinformasjon

Tilbud til gutter og jenter mellom 13 og 23 år | Spørsmål om kropp, sex og følelser | Testing av kjønnssykdommer eller graviditet

Liste over mulige kontakttelefoner og nettsteder

Oppfølging av barn som pårørende

 Tilbud til barn med nedsatte funksjonsevner samt deres foresatte

Kriminalitetsforebygging

Back to top