Liste over mulige kontakttelefoner og nettsteder

Her er liste over mulige kontakttelefoner og nettsteder når det gjelder bekymringsmeldinger eller annet som har med barn og ungdom å gjøre.

 

 

Alarm og kontakttelefoner - Barn og unge

Barnevernvakten i Askøy


Mandag-torsdag

kl. 13 - 23

409 19 480
Barnevernvakten i helger og høytider (Fjell) fra 01.11.2015 Fra fredag 15:30 til mandag 08:00, samt alle høytidsdager 55 09 71 40
974 00 734
For akutte hendelser på dagtid Enten sentralbordet
56 15 80 00 eller ->>
902 38 545
Alarmtelefon for barn og unge
e-post: alarm@116111.no
  116 111
SMS: 477 46 111
Senter mot incest og seksuelle overgrep - Hordaland
Nettside
Mandag og torsdag 10 - 21
onsdag 10 - 13
tirsdag og fredag 10 - 15:30
55 90 49 90

Overgrepstelefon Hele landet og døgnåpen 800 57 000

Kors på halsen...?
Nettside

  800 33 321
Voksne for barn   810 03 940
Ungdomstelefon om kjønn, seksualitet og identitet   400 00 777

Andre nettsteder