Hva gjør vi?

Askøy kommune har i dag 157 sykehjemsplasser fordelt på Kleppestø sykehjem med 90 , Ravnanger sykehjem med 20 og Ask bo- og omsorgssenter med 47 plasser.

Tjenesten gir tilbud til både somatisk syke og personer med en demensutvikling.

Tilbud og tjenester

Ledelse

  • Helse- og omsorgssjef Anne Kjersti Drange 

Telefon 56 15 82 51 

Mobil 970 51 727 

e-post

  • Sykehjemsoverlege: Ingvil Austbø

 e-post

  • Leder for institusjon: Turid Vigrestad 

Telefon 56 15 59 03 

Mobil 905 38 769 

e-post

  • Leder Ravnanger sykehjem: Synnøve Karlsøen Tveit

Mobil 915 59 689

e-post  

Telefon til Ravnanger sykehjem 404 01 817

Hva koster det?

Ledige stillinger