ØYEBLIKKELIG HJELP

Nødtelefoner (Brann, legevakt, politi og barnevern)

Nødtelefoner (Brann, Legevakt, Politi og barnevern)

Nødtelefoner

Brann og større ulykker

Vakthavende brannsjef: 930 13 100

110
Politi og redningssentral 112
Ambulanse - medisinsk nødhjelp 113
Askøy legevakt, ved skader, sykdom, akutte kriser og psykisk helseberedskap
Her finner du legevakten  https://goo.gl/maps/bG5q7nLq41N2
116117

Barnevernvakten 

Barneverntjenesten

 • 56 15 84 40  (åpningstid, hverdager 08:00 til 15:30)

Alarmtelefonen barn og unge

 (Barnevernvakten i helger og høytider betjenes av Fjell kommune, telefon 974 00 734)

Rus-akutten 53 03 27 80

Brøyting, strøing av glatte veger

Varslingstelefon på kvelds- og nattestid ved glatte veger: 53 00 04 60

Hjemmetjenesten - Vakttelefoner

Hjemmetjenesten - Vakttelefoner
Kontakt avdelingen - VakttelefonerRing
Hjemmesykepleie - avdeling øst 56 15 58 00
Hjemmesykepleie - avdeling sør 56 15 57 90
Hjemmesykepleie - avdeling nord 56 15 85 81
Hjemmesykepleie - avdeling midtre 56 15 57 00
Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon 800 30 196

 

Veilys, strøm, vann og avløp, kommunale bygg

Veilys, strøm, vann og avløp, kommunale bygg
Veilys, strøm, vann, avløp, kommunale byggRing
Askøy brann & redning (utenom normalarbeidstid) 930 13 100
Vakttelefon vann og avløp utenom kommunens normale arbeidstid 53 00 04 60
Strømbrudd (Norgesnett Askøy) 8567

Feil på veilys (Fylkesveier og kommunale veier)

Bruk helst kartløsningen i lenken til høyre, eller ring 913 22 538 og følg instruksjonene. Røde punkt betyr at feilen allerede er meldt, gule punkt betyr at utbedring er planlagt.

Responstid for utbedring

Avtalen mellom kommunen og Mesta Elektro:

 • Enkeltvis mørke veilys skal skiftes innen 1 måned.
 • Større områder, farlige kryss, gangfelt og lignende utbedres innen 1 uke. Det samme gjelder veier med ÅDT (årsdøgntrafikk) over 4.000 biler daglig i gjennomsnitt.
 • Ved fare for liv og helse rykkes det ut umiddelbart. Det gjelder hele døgnet, alle dager.

Unntak for veier i "Askøypakken"

Åpne kartet fra lenken til høyre. Veilys som er merket med grått på kartet meldes inn på Statens vegvesens kontaktskjema

Gjelder det trafikkfarlige situasjoner er det tlf. 175 som skal benyttes.

Merk av på kartet
Vaktmester - kommunale bygg 970 51 817

Ekstremvær

Ekstremvær
EkstremværRing

Hindringer i hovedveiene (fylkesveiene)

 • Eksempel: ras, veltede trær, store vannmengder 
175

Hindringer i de kommunale veiene

 • Eksempel: ras, veltede trær, store vannmengder
930 13 100
Vakttelefon vann og avløp 56 15 80 00
Utenom kommunens normale arbeidstid 53 00 04 60
Strømbrudd (Norgesnett, Askøy)  8567

Legesentre

Legesentre
Oversikt over legesentrene i Askøy kommuneTelefon

Fenring legesenter

Kleppevegen 17, Kleppestø

56 15 83 10

Legesenteret i Florvåg

Florvågvegen 93, Florvåg

56 15 74 00

Legekontoret - Kayser og Nepstad

Kleppestø senter, 2. etasje

 • Send e-post
56 14 20 50

Fromreide legesenter

Skutlevika 3, Fromreide

 • Send e-post

56 15 11 40

SMS: 970 51 758 

Strand legesenter

Florvågvegen 6, Kleppestø

56 15 89 00

Strusshamn legesenter

Lyngneset 4, Strusshamn

56 15 21 00

 

Viltskade og veterinærvakt

Viltskade og veterinærvakt
Veterinærvakten har døgnåpent, unntatt hverdager mellom 08 og 16Ring
Viltskader - Påkjørt hjort eller husdyr 2800
Akutt hjelp - Kjæledyr og smådyr 820 900 60
Akutt hjelp - Produksjonsdyr 480 72 472

 

Andre krisetelefoner

Andre krisetelefoner
Andre krisetelefonerRing
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
Krisesenteret for Bergen og omegn (Hele døgnet) 55 31 50 50
Overgrepstelefonen (for hele landet og døgnåpent) 800 57 000
Vakttelefon Bosetting EMF (enslige mindreårige flyktninger) 408 06 190
Bekymringstelefonen for unge (Kl. 09 - 14, hverdager) 948 56 004

SMS- og telefonvarsling

SMS- og telefonvarsling

Hvordan varsler vi om problemer med vannforsyningen?

Formål

 • Seksjon vann og avløp vil gjerne varsle deg ved hendelser og vannavstengninger.
 • Vi ønsker å nå flest mulig og bruker telefonvarsling.

Varsling etter geografisk område

 • Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at vi raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område.
 • Varslingstjenesten henter automatisk kontaktopplysninger om hver enkelt innbygger fra nasjonale kontakt og reservasjonsregiseter slik om Altinn eller DigiPost. 
 • Ved en varsling går det ut SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner.

Hvorfor får jeg ikke varsel?

 • Har du nylig flyttet? Telefonen må være registrert på din bostedsadresse.
 • Har du oppdatert dine opplysinger på det nasjonale kontakt og reservasjonsregisteret?
 • Har du mobilen registrert på arbeidsgiver?
 • Har du hemmelig nummer?
 • Har du har reservert deg for nummeropplysning?
 • Har du har fått nytt mobilnummer?

Hva kan du gjøre?

 • Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.
 • Sjekk og endre dine opplysninger på det nasjonale kontakt og reservasjonsregisteret via Minside.
 • Har du jobbtelefon eller hemmelig nummer registrer ditt telefonnummer i vårt tilleggsregister: servicevarsling.no. Da vil ditt telefonnummer bli inkludert i varslinger som angår deg. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av seksjon Vann og avløp til dette formålet.

Flere adresser?

 • Du kan bli varslet på annen adresse enn den du bor på eller eier. For eksempel dersom du ønsker å få varsel på din telefon når det blir sendt varsel til dine foreldre sin adresse. Dette kan du melde inn under SJEKK DIN OPPFØRING på servicevarsling.no.

Vil du ikke varsles?

 • Hvis du ikke ønsker å bli varslet på noen av dine telefoner kan du kontakt kommunen på e-post.

Sårbare abonnenter

 • "Sårbare" abonnenter er bedrifter som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet.
 • Det kan blant annet være:Alders- og sykehjem, Leger og tannleger, Barnehager og skoler, Næringsmiddelprodusenter, Restauranter og kaféer.
 • Registrer mobilnummer til kontaktpersoner for virksomheten på servicevarsling.no.
 • Kontaktpersonen vil da motta varsel på SMS.

Kontakt avdelingen

Kirkene på Askøy, kirkegårder, gravplasser og kontaktopplysninger

All informasjon om kirkene på Askøy, kirkegårder, gravplasser og kontaktopplysninger finner du på Askøy kirkelige fellesråds nettportal