Om oss

Vi yter tjenester i booppfølging. Booppfølging er et tilbud til deg som trenger noe hjelp og veiledning for å mestre og bo i egen bolig. Målet for tjenestene vi yter er bedret bo-evne og redusere behov for langvarig oppfølging. 


Kontakt

  • Besøksadresse: Kleppegrend 35-41 og 40-48 (Kleppe) - Telefon 409 09 980

Ledelse

  • Veronika Skiftesvik Natås - Telefon 970 51 781 - e-post