Badeplasser i sjø 2018

Badeplasser i ferskvann 2018

Målekriterier

Badeplasser i sjø 2017

Badeplasser i ferskvann 2017


Badeplasser i sjø 2018

Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune. Måles fra juni til august

 Prøvested Dato E.coli I. Enterokokker Totalvurdering *
 Kleppestø - Klubbevika 29.08.2018 41 18  
30.05.2018  220  14  Utmerket
27.06.2018  20  29  
25.07.2018 63 21  
 Follese - Follesevågen 29.08.2018 269 56  
30.05.2018 40  68 Dårlig
27.06.2018  52  21  
25.07.2018 20 23  
 Hetlevik - Basneset 29.08.2018 10  5  
30.05.2018 10 1 Dårlig
27.06.2018  31  6  
25.07.2018 4 89  
 Solnes - Friluftsområdet 29.08.2018 31  10  
30.05.2018 20 2 Dårlig
27.06.2018 <10   
25.07.2018 31 57  
          

* Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier


Badeplasser i ferskvann 2018

Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune.Måles fra juni til august

Prøvested Dato E.coli I. Enterokokker Totalvurdering **
 Storavatnet  29.08.2018 147  37   
30.05.2018 25 3 Ikke nok prøver 
 27.06.2018 72   28  
30.07.2018 41  
 Follese - Træsvatnet  29.08.2018  1 1  
30.05.2018 0 1 Ikke nok prøver 
27.06.2018  2  1  
25.07.2018 25 17  
 Krokåsvatnet  29.08.2018 15 8  
30.05.2018 4 2 Ikke nok prøver
27.06.2018 10   1  
25.07.2018 36 41  
 Ravnanger - Tveitevatnet friluftsbad   29.08.2018 20  15  
30.05.2018 11 7 Utmerket
27.06.2018  3  4  
25.07.2018  22 20  
            

** Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier


Målekriterier

Om overvåking av badevannskvaliteten i Askøy kommune

Etter folkehelseloven skal kommunen ha oversikt over de faktorer som kan påvirke befolkningens helse, blant annet hygieniske forhold.

Hos oss er det avdeling for Miljørettet helsevern som tar månedlig vannprøver ved utvalgte friluftsbad i perioden mai til august. Ved påvist dårlig kvalitet tas det oppfølgingsprøver i løpet av sommeren.

Vannprøvene analyseres for mikrobiologiske parametere ved Eurofins i Bergen. Det tas ikke prøver ved alle badeplasser, men det foretas et utvalg fra år til år. Områder med mulighet for forurensing fra kjente kloakkutslipp prioriteres.

Badevannskvaliteten i Askøy kommune er generelt god, men vil kunne variere over tid avhengig av endringer i strøm, værforhold og lokale utslipp.

Analyseresultatene blir vurdert i henhold til EUs badevannsdirektiv. EUs kvalitetsnormer vurderer friluftsbad etter kategoriene utmerket, god, tilstrekkelig, eller dårlig:

.

Ferskvann

Ferskvann

 Mikrobiologiske parametere Utmerket  God  Tilstrekkelig  Dårlig 
 Intestinale enterokokker pr 100 ml vann  200 *  400 * 330 **  >330 ***
 E. coli pr 100 ml vann  500 * 1000 *  900 ** >900 *** 

 *: Basert på at 95 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi.

 **: Basert på at 90 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi

***: Basert på at mer enn 10 % av prøvene er dårligere enn angitt verdi    


Salt- eller brakkvann

Salt- eller brakkvann

Mikrobiologiske parametere Utmerket God Tilstrekkelig Dårlig
 Intestinale enterokokker pr 100 ml vann  100 *  200 * 185 **  >185 ***
 E. coli pr 100 ml vann  250 * 500 *  500 ** >500 ***

*: Basert på at 95 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi

**: Basert på at 90 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi

***: Basert på at mer enn 10 % av prøvene er dårligere enn angitt verdi 

For mer informasjon om retningslinjer og normer for vurdering av vannkvalitet ved friluftsbad, se Folkehelseinstituttets nettsider.

Om bakteriene

E.coli og intestinale enterokokker er typer av tarmbakterier som finnes hos mennesker og dyr. Påvisning av disse bakteriene indikerer dermed at vannet er forurenset med avføring. Disse bakteriene har overlevelsesevner som tilsvarer eller er bedre enn de mest sykdomsfremkallende bakteriene og brukes derfor som indikatorbakterier. Ved påvisning av disse bakteriene kan en ikke utelukke at det også finnes andre sykdomsfremkallende bakterier i vannet.

E.coli bakterier i badevannet indikerer tilførsel av fersk fekal forurensning (kloakk) da disse har kort overlevelsesevne i vann.

Intestinale enterokokker i badevannet indikerer eldre fekal forurensning da disse bakteriene har større overlevelsesevne i vann enn E. coli. Påvisning av intestinale enterokokker (uten E. coli) indikerer at virus fortsatt kan være tilstede.

Hvor ofte tar vi prøver?

Det vil bli innhentet omprøver fra friluftsbadene når enkeltprøver viser dårlig kvalitet.


Badeplasser i sjø 2017

Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune. Måles fra juni til august

 Prøvested Dato E.coli I. Enterokokker Totalvurdering *
 Kleppestø - Klubbevika 5/30/2017 10 3 Utmerket
6/27/2017 30 40
7/26/2017 40 11
8/29/2017  150 46
 Follese - Follesevågen 30.05.2017   60 150  Dårlig 
6/27/2017  830  110
7/26/2017  320 46 
 29.08.2017  >2000  150
 Hetlevik - Basneset  30.05.2017  >2000 1  Dårlig
6/7/2017  220  47
6/27/2017  <10
7/26/2017  10
8/29/2017  80  16
 Hanevik - Friluftsområdet 5/30/2017  50 1 Ikke nok prøver 
 Solnes - Friluftsområdet 5/30/2017 <10 3 Dårlig
6/27/2017  <10  2
7/26/2017  950 90 
8/7/2017  100 34 
8/29/2017  30 14 

 * Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier


Badeplasser i ferskvann 2017

Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune.Måles fra juni til august

Prøvested Dato E.coli I. Enterokokker Totalvurdering **
 Storavatnet       Starter i 2018
 Follese - Træsvatnet *       Se fotnote 
 Krokåsvatnet 30.05.2017  4 1 Ikke nok prøver 
 Ravnanger - Tveitevatnet friluftsbad  5.30.2017 5 1 Utmerket
6.27.2017 62 20  
7.26.2017 <1 1  
29.08.2017   27 24  
 * Fraråder bading i Træsvatnet på grunn av kjent vedvarende forurensing    

 ** Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier